دوره‌های آموزشی بهار 1398

فروردین

عنوان کارگاه: طراحی مدل کسب و کار

·        مروری بر موفقیت و شکست استارتاپ ها

·        مقدمه ای بر مدل کسب و کار

·        مروری بر الگوهای کسب و کار

·        تدوین مدل کسب و کار بر اساس بوم کسب و کار

·        اجزای مدل کسب و کار

·        تکنیک های مورد استفاده در هر جز مدل

مدت کارگاه: 8 ساعت

 

اردیبهشت

عنوان کارگاه: تدوین طرح توجیهی (امکان‌سنجی)

·        مبانی و مفاهیم امکان‌سنجی

·        امکان‌سنجی و تفاوت آن با مدل کسب و کار

·        بررسی بازار و تقاضا

·        امکان‌سنجی فنی و تکنولوژیکی

·        امکان سنجی مالی و اقتصادی

·        ساختار گزارش امکان‌سنجی

مدت کارگاه: 8 ساعت

 

خرداد

عنوان کارگاه: کارآفرینی

·       آشنایی با انواع نوآوری، خلق یا کشف فرصت

·       آشنایی با فرایند خلق کسب و کارهای نوآورانه

·       طراحی مدل مفهومی کسب و کار

·       آشنایی با مدل های کسب و کار

·        طراحی طرح کسب و کار

·        ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی طرح های کسب و کار

 

·       آشنایی با بازار، انواع بخش بندی مشتریان

·       قیمت گذاری هوشمندانه

·       آشنایی با انواع ارزش پیشنهادی کسب و کارهای نوآورانه

·        آشنایی با انواع روش ها تامین مالی کسب و کارهای نوپا (Start Up)،

·       مهارت های ارتباطی و آموزش سخنرانی

·       روش ها و تکنیک های ارائه کوتاه  (Elevator Pitch) به منظور جلب توجه سرمایه گذاران

·       آشنایی با تکنیک‌های برندسازی

·       روشهای تصمیم گیری برای کارآفرینان نوپا ، انواع خطاهای تصمیم گیری

·       طراحی و توسعه محصول/ خدمت جدید

·       آشنایی با اصول طراحی زنجیره تامین در کسب و کارهای نوپا

·       آشنایی با مدیریت پروژه های چابک در کسب و کارهای نوپا

مدت کارگاه: 16 ساعت

 

دوره‌های آموزشی تابستان 1398

تیر

عنوان کارگاه: برندینگ

·        مراحل اصلی فرآیند برندسازی

·        اجزای اصلی برندینگ

·        محرک های برند

·        هویت سازی برند

·        شخصیت برند

·        جایگاه یابی برند

·        انتخاب یک نام تجاری

·        معماری برند

·        روش های موثر برای آنلاین برندینگ

·        اشتباهاتی که استارت آپ ها در برند سازی انجام می دهند

·        سهم قلبی مشتری چیست؟

مدت کارگاه: 8 ساعت

 

مرداد

عنوان کارگاه:  برنامه‌ریزی استراتژیک

·        آموزش مقدمات و فاز هدف­گذاری و شناخت؛

·        مفاهیم اولیه؛ الگوهای موجود؛

·        راهبردهای کلی کسب و کار؛ مدلهای عمومی و کلی

·        آموزش فاز تدوین – بخش ورودی؛

·        شناسایی و ارزیابی محیطی و داخلی؛

·        آموزش فاز تدوین – بخش انطباق؛

·        مدلهای موقعیت یابی؛

·        نحوه تعیین موقعیت؛ تدوین راهبرد؛

·        آموزش فاز تدوین – بخش انتخاب؛

·        انتخاب راهبردها؛ ترجمه راهبردها

·        آموزش فاز پیاده‌سازی و اجرا؛

·        تعریف و تنظیم شاخص­های نظارتی و هدف­گذاری؛

·        نقشه استراتژی؛ برنامه عملیاتی؛

مدت کارگاه: 8 ساعت

 

شهریور

عنوان کارگاه: مديريت فروش حرفه‌ای

·        اصول و مبانی فروش

·        عناصر فروش

·        مهندسی فروش

·        وفادارسازی مشتریان

·        پیش‌بینی فروش

·        محیط فروش و ویژگی های محیط فروش

·        مدیریت شکایات مشتریان

·        وظایف اعضای تیم فروش

·        کانال‌های فروش

·        تجزیه و تحلیل فروش

·        تدوین طرح فروش

·        فروش شخصی یا فروش حضوری

·        مدیریت ارتباط با مشتریان

·        برنامه‌های ترویجی

·        نکات تکمیلی

مدت کارگاه: 8 ساعت