شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

کارگاه مروری بر مبانی برنامه‌ریزی استراتژیک در همایش سالانه مدیران شرکت