آژانس مسافرتی بهرام سیر
  • کارگاه تکنیک‌های فروش
  • کارگاه تکنیک‌های پاسخگویی به مشتریان
  • کارگاه رضایت مشتری
  • کارگاه تکنیک‌های فروش

 

گالری تصاویر دوره آموزش تکنیک های فروش، آژانس مسافرتی بهرام سیر