• امکان‌سنجی ساماندهی آرشیو داده‌های مکانی و برون سپاری فروش داده‌ها به صورت برخط