شرکت خدمات مسافرتی آریانا سیر دالاهو

پروژه‌های انجام شده:

  • برنامه‌ریزی استراتژیک

 

کارگاه‌های برگزار شده:

  • کارگاه آشنایی با مبانی مدیریت استراتژیک