سازمان اتکا

پروژه‌های انجام شده:

 • تهیه آیین‌نامه اداری سازمان
 • تهیه دستورالعمل جامع استخدامی کارکنان سازمان
 • تهیه دستورالعمل جامع نظام جبران خدمات کارکنان

کارگاه‌های برگزار شده:

 • گارگاه مدیریت منابع انسانی
 • کارگاه خلاقیت و نوآوری فردی و گروهی
 • کارگاه تفکر سیستمی
 • کارگاه برند و بازاریابی
 • کارگاه مدیریت دانش
 • تجزیه و تحلیل سیستم‌ها
 • آشنایی با اصول و روش‌های مدیریت مالی
 • کارگاه تکنیک‌های تصمیم‌گیری
 • مهارت‌های فروش، ویژه پوشاک (شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا)
 • کارگاه آشنایی با مفاهیم کیفیت