بانک حکمت ایرانیان

بانک حکمت ایرانیان  

پروژه‌های انجام شده:

  • برنامه‌ریزی استراتژیک
  • بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل و حقوق و دستمزد
  • ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی بانک
  • تدوین استراتژی منابع انسانی بانک
  • شناسایی، مستندسازی و بهبود فرآیندهای ستادی بانک
  • تدوین منشور پروژه‌های استراتژیک بانک
  • تدوین آیین‌نامه جذب نخبگان برای بانک
  • طراحی ساختار سازمانی بانک

کارگاه‌های برگزار شده:

  • کارگاه تحلیل پوششی داده‌ها