حضور در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار تهران 97 نوزدهمین دوره، در تاریخ 3 الی 6 دی ماه 97.