• کارگاه مدیریت منابع انسانی
  • کارگاه خلاقیت و نوآوری فردی و گروهی
  • کارگاه تفکر سیستمی
  • کارگاه برند و بازاریابی
  • کارگاه مدیریت دانش
  • تجزیه و تحلیل سیستم‌ها
  • آشنایی با اصول و روش‌های مدیریت مالی
  • کارگاه تکنیک‌های تصمیم‌گیری
  • مهارت‌های فروش، ویژه پوشاک (شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا)
  • کارگاه آشنایی با مفاهیم کیفیت