شرکت سرآمدان اندیشه آوینا، مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، با هدف ارائه خدمات در زمینه‌های مشاوره مدیریت و مهندسی سیستم، از نیروی انسانی مشتمل بر مهندسین صنایع و متخصصین مدیریت از دانشگاه‌های معتبر، بهره می‌گیرد.
جهت‌گیری فعالیت‌های‌ شرکت، متمركز بر ارایه خدمات مدیریتی در زمینه‌های برنامه‌ریزی استراتژیك، ارزیابی عملکرد سازمانی، عارضه‌یابی، مدیریت منابع انسانی، معماری فرآیندی و ارایه خدمات مهندسی در حوزه‌های امكان‌سنجی‌ طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه مفهوم و كاربرد زنجیره تامین و لجستیك در صنایع و نیز مهندسی، طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های عملیاتی و مدیریتی می‌باشد.

ماموریت شرکت
ارائه خدمات مشاوره مدیریت، آموزش و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت، به نحوی كه باور اثربخش بودن پیاده‌سازی این سیستم‌ها در سازمان‌های ایرانی فراگیر شود.

چشم انداز شرکت
چشم انداز ما تبدیل شدن به شریکی مطمئن برای حل مسائل و کمک به رشد و توسعه پایدار و مستمر سازمان‌هایی است که دیدگاهی متفاوت دارند.

ارزش های محوری