تفاهم نامه میان شرکت سرآمدان اندیشه آوینا مستقر در پارک علم و فناوری مدرس و شرکت توانمندسازان فناوری های نوین مستقر در پارک فناوری پردیس منعقد گردید.

این تفاهم در راستای تجاری سازی محصولات دانش بنیان و انجام مطالعات امکان سنجی این محصولات شکل گرفته است.

در بندهای بعدی این تفاهم نامه:

• ارائه خدمات مشاوره مدیریتی و مهندسی در جهت برنامه ریزی تولید، کنترل موجودی و برون سپاری به شرکت های فناوری و دانش بنیان

• برگزاری کارگاه های آموزشی علمی، تخصصی ویژه مدیران و کارشناسان واحدهای فناور و دانش بنیان

• ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه مدیریت سازمانی تدوین طرح کسب و کار (BP)، برنامه ریزی استراتژیک مدیریت زنجیره تامین، ارزیابی عملکرد، مدیریت و توسعه سیستم منابع انسانی، معماری فرآیندی، کاهش ضایعات، مدیریت کیفیت، مدیریت نگهداری و تعمیرات و آموزش های سازمانی متعدد مرتبط.

• اطلاع رسانی فراخوان طرح ها و اولویت های تحقیقاتی، رویدادها و سمینارها و نشست های مرتبط به یکدیگر.

مطرح گردیده است.