کارگاه آموزشی سه روزه کاهش ضایعات با هدف شناسایی انواع اتلاف ها در محل کارخانه یونیلیور برگزار گردید.

گالری تصاویر بازدید کارخانه یونیلیور