سید محمد رضوی حاجی آقا                                                          دکتر سید حسین رضوی حاجی آقا

مدیر عامل                                                                                  دکترای مدیریت از دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناس حقوق از دانشگاه تهران                                                    استادیار دانشگاه

با بیش از 25 سال سابقه مدیریت اداری و منابع انسانی                     نویسنده و مؤلف کتب دانشگاهی و مقالات داخلی و بین المللی

.                                                                                               مجری طرح های مدیریتی

.                                                                                               عضو هیئت تحریریه و دبیر علمی مجلات و کنفرانس های بین المللی

                                    

دکتر محمدرضا تقی زاده یزدی                                                             دکتر حنان عموزاد مهدیرجی

دکترای مدیریت از دانشگاه تهران                                                        دکترای مدیریت دانشگاه تهران

دانشیار دانشگاه                                                                               استادیار دانشگاه

مؤلف کتاب و نویسنده مقالات داخلی و بین المللی                                نویسنده و مؤلف کتب دانشگاهی و مقالات داخلی و بین المللی

.                                                                                                    مجری طرح های مدیریتی

شیده سادات هاشمی

کارشناسی ارشد مدیریت علامه طباطبایی

مدیر بازرگانی

همکار طرح های مدیریتی

                                           

دکتر سعید مشکین فام                                                                               آذین مدحی

دکترای مهندسی صنایع دانشگاه علوم و تحقیقات                                           کارشناسی ارشد مدیریت از پردیس فارابی دانشگاه تهران

مدرس دوره های متعدد مدیریتی                                                                همکار طرح های مدیریتی

مشاور طرح و برنامه بانک

 

                                           

حسین خبیری                                                                                      محمد مهیار ربیعی

کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه تهران                                                   کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه خاتم

همکار طرح های مدیریتی (معماری فرآیندی)                                            همکار طرح های مدیریتی (معماری فرآیندی و امکانسنجی)