آژانس مسافرتی بهرام سیر
  • کارگاه تکنیک‌های فروش
  • کارگاه تکنیک‌های پاسخگویی به مشتریان
  • کارگاه رضایت مشتری

 

دوره آموزش تکنیک های فروش، آژانس مسافرتی بهرام سیر