دوره آموزشی

طراحی مدل کسب و کار

تقویم آموزشی شش ماه اول

سرآمدان اندیشه آوینا

بازدید کارخانه یونیلیور

با هدف توسعه همکاری های آموزشی

اجرای پروژه معماری فرآیندی

شرکت کوثر کویر رفسنجان (ترددیلا)

برگزاری دوره حل مسأله

در کارخانه یونیلیور

1
2
3
4
5
6
7

درباره ما

درباره ما

شرکت سرآمدان اندیشه آوینا، مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، با هدف ارائه خدمات در زمینه‌های مشاوره مدیریت و مهندسی سیستم، از نیروی انسانی مشتمل بر مهندسین صنایع و متخصصین مدیریت از دانشگاه‌های معتبر، بهره می‌گیرد. جهت‌گیری فعالیت‌های‌ شرکت، متمركز بر ارایه خدمات مدیریتی در زمینه‌های برنامه‌ریزی

اطلاعات بیشتر
*IF YOU FAIL TO PLAN, YOU ARE PLANNING TO FAIL*