برگزاری دوره حل مسأله

در کارخانه یونیلیور

بازدید کارخانه یونیلیور

با هدف توسعه همکاری های آموزشی

اجرای پروژه معماری فرآیندی

شرکت کوثر کویر رفسنجان (ترددیلا)

1
2
3
4

درباره ما

درباره ما

شرکت سرآمدان اندیشه آوینا، مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، با هدف ارائه خدمات در زمینه‌های مشاوره مدیریت و مهندسی سیستم، از نیروی انسانی مشتمل بر مهندسین صنایع و متخصصین مدیریت از دانشگاه‌های معتبر، بهره می‌گیرد. جهت‌گیری فعالیت‌های‌ شرکت، متمركز بر ارایه خدمات مدیریتی در زمینه‌های برنامه‌ریزی

اطلاعات بیشتر
*IF YOU FAIL TO PLAN, YOU ARE PLANNING TO FAIL*