برگزاری دوره کاهش ضایعات

در کارخانه یونیلیور

بازدید کارخانه یونیلیور

با هدف توسعه همکاری های آموزشی

اجرای پروژه معماری فرآیندی

شرکت کوثر کویر رفسنجان (ترددیلا)

1
2
3
4

اعضای تیم

اعضای تیم

                                                    سید محمد رضوی حاجی آقا                                                       دکتر سید حسین رضوی حاجی آقا مدیر عامل                                                                                  دکترای مدیریت از دانشگاه علامه طباطبایی کارشناس حقوق از دانشگاه

اطلاعات بیشتر
*IF YOU FAIL TO PLAN, YOU ARE PLANNING TO FAIL*